תכונות עיקריות
Business security
Advanced
Elite
Ultra
ממשק ניהול
מקומי /ענן
מקומי /ענן
מקומי /ענן
מקומי /ענן
הגנה מקיפה על עמדות הקצה
הגנה מקיפה על שרתים מקומי/וירטואלי